Konferencja podsumowująca projekt „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

Konferencja podsumowująca projekt „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

2016-08-31
W dniu 21 marca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości miała miejsce konferencja podsumowująca projekt „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Zaproszenie na konferencję podsumowującą działania w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

Zaproszenie na konferencję podsumowującą działania w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

2016-03-02
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka zaprasza na konferencję podsumowującą działania w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Konferencja odbędzie się w dniu 21 marca 2016 roku siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w sali 501.
Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

2015-12-01
We wtorek 8.12.2015 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się konferencja poświęcona działaniom w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.
Ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

Ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

2015-09-30
Spotkania edukacyjne, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez w ramach projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych, będą odbywały się miastach wojewódzkich począwszy od października 2015 roku do lutego 2016 roku.
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

2015-05-25
Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych spotkań dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

2015-05-22
Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w 16 miastach w Polsce.
Szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie

Szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie

2014-12-15
W dniach 27-29 listopada, 4-6 grudnia i 10-12 grudnia 2014 roku w Warszawie i Krakowie odbyły się szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.
Komunikat do osób pokrzywdzonych/zagrożonych przemocą w rodzinie

Komunikat do osób pokrzywdzonych/zagrożonych przemocą w rodzinie

2014-09-01
Ruszył nabór na jednodniowe spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie! W związku z wyborem wykonawcy na realizację tego zadania w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu finansowego na lata 2009-2014, wszystkie osoby zainteresowane udziałem w niniejszych spotkaniach prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa do:
Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne

2014-06-25
W dniu 14 maja 2014 roku nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia „Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych spotkań dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie” w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich oraz środków krajowych. Aktualnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy wyżej wymienionej usługi.
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

2014-06-25
Ministerstwo Sprawiedliwości jako beneficjent w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację zadania w przedmiotowym projekcie tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie wraz z zapewnieniem bazy noclegowej, wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych (Znak sprawy: BOF-II-3710-82/13).