Materiały dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Informator_2013_strona tytułowa.jpg

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu zapowiadany Informator, mając nadzieję, że okaże się użyteczny przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Informator w wersji papierowej został wydrukowany ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pierwsze jego egzemplarze zostały przekazane uczestnikom ogólnopolskiej konferencja „Interdyscyplinarnie przeciw przemocy”, kolejne – zostaną przekazane do dystrybucji w najbliższym czasie.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz materiałów dla osób pokrzywdzonych znajdziecie Państwo tutaj.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Joanna Dębek | Edytor: Administrator Systemu
Data wytworzenia: 20.11.2013 | Data dodania: 20.11.2013 15:22 | Data modyfikacji: 11.12.2013 15:49