O programie

Informacje o Programie Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego Projekt jest realizowany.

Projekt Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie realizowany jest w ramach programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w Polsce.

W Programie zakłada się wiele działań, które będą realizowane w kilku obszarach:

  1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
  2. Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
  3. Podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
  4. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie i przemoc ze względu na płeć
  5. Wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
  6. Dostosowanie infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Programu realizowane są trzy projekty predefinowane, których beneficjentami są :

  1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Radą Europy: Rodzina polska – wolna od przemocy
  2. Ministerstwo Sprawiedliwości: Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie
  3. Centralny Zarząd Służby Więziennej: Stop przemocy – druga szansa

Projekt Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, wpisuje się w opisane wyżej obszary działań Programutj.m.in. zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć oraz podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są pod adresem: http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/.

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Administrator Systemu | Edytor: Administrator Systemu
Data wytworzenia: 07.10.2013 | Data dodania: 07.10.2013 09:17 | Data modyfikacji: 08.10.2013 16:56