Aktualności

Ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

2015-09-30
Plakat pomoc pokrzywdzonym

Spotkania edukacyjne, prowadzone na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez w ramach projektu „Wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich i środków krajowych, będą odbywały się miastach wojewódzkich począwszy od października 2015 roku do lutego 2016 roku. 

W ramach spotkań osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie nabędą wiedzę m.in. na temat przysługujących im praw , w tym możliwości odizolowania od sprawcy przemocy, oraz sposobów ochrony dziecka.

W trakcie spotkań osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać również z indywidulanej porady prawnej.

Spotkania dla uczestników są bezpłatne. W ramach spotkań uczestnicy otrzymają obiad oraz dodatkowy poczęstunek, materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca zapewnia również opiekę nad dziećmi uczestników spotkania w trakcie jego trwania.

Więcej informacji  znajdziesz www.szkolenia-polska.pl/przemocwrodzinie
 

Telefony : 533 979 810, 791 623 456, 883 313 456