Aktualności

Zamówienie publiczne

2014-06-25
_MG_0967.jpg

W dniu 14 maja 2014 roku nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia  „Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowych spotkań dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie” w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” finansowanego ze środków norweskich oraz środków krajowych.

Aktualnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy wyżej wymienionej usługi.