Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

2016-08-31
„Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

W dniu 21 marca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości miała miejsce konferencja podsumowująca projekt „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Urzędów Wojewódzkich, prokuratury, prasy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, do których zadań należy m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W trakcie konferencji przedstawione zostały prezentacje dotyczące podsumowania działań w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, poświęcone prawom osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz ich dochodzeniu, a także działaniom organów ścigania i orzecznictwu sądów powszechnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie - prezentacja Przemoc w rodzinie - prezentacja (liczba pobrań: 1830)
Działania organów ścigania oraz orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (Autor: Michał Lewoc - sędzia)
Prawa osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, obowiązki organów ścigania oraz innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Autor: Andrzej Augustyniak - prokurator)
(Autor: Anna Wiecha - koordynator projektu)