Aktualności

Zamówienia publiczne

2014-06-25
Norway+Grants+-+JPG.jpg

Ministerstwo Sprawiedliwości jako beneficjent w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację zadania w przedmiotowym projekcie tj. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie wraz z zapewnieniem bazy noclegowej, wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych (Znak sprawy: BOF-II-3710-82/13).

Wszelkie szczegóły wraz z terminem składania ofert dostępne są pod linkiem https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2014/news,6024,bof-ii-3710-8213.html