Aktualności

Zaproszenie na konferencję podsumowującą działania w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

2016-03-02
„Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka zaprasza na konferencję podsumowującą działania w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Konferencja odbędzie się w dniu 21 marca 2016 roku siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w sali 501.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10.30. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 11.00, zakończenie na godz. 14.45.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną działania podjęte w projekcie oraz osiągnięte rezultaty , przedstawione zostaną prawa osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz obowiązki organów ścigania oraz innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz orzecznictwo sądów powszechnych  w tym zakresie.

Szczególnie miło nam będzie gościć przedstawicieli organizacji pozarządowych do których statutowych zadań  należy pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, co pozwoli na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń.

Organizator zapewnia lunch oraz materiały promocyjne.

Zgłoszenia proszę wysyłać mailem na adres: wiecha@ms.gov.pl do dnia 14 marca 2016 roku .

W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, nazwę i siedzibę podmiotu, w którym osoba zainteresowana pracuje, e-mail/ telefon kontaktowy.