Aktualności

Komunikat do osób pokrzywdzonych/zagrożonych przemocą w rodzinie

2014-09-01
Spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Ruszył nabór na jednodniowe spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie!

W związku z wyborem wykonawcy na realizację tego zadania w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu finansowego na lata 2009-2014, wszystkie osoby zainteresowane udziałem w niniejszych spotkaniach prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa do:

 1. Wykonawcy, który poinformuje o sposobie rekrutacji - firmy DIAGNOSERW Dawid Stramowski z siedzibą w Nakle nad Notecią, osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: Pani Iwona Wencka-Stramowska tel. (52) 385-39-94, e-mail: diagnoserw-szkolenia@wp.pl, szkola@happyenglish.eu, bądź
 2. do jednego z podmiotów działającego w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw – wykaz dostępny tutaj:
  Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z tego miejsca, bądź
 3. do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia z zaznaczeniem chęci uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości , wykaz dostępny tutaj:
  Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Czy warto skorzystać z udziału w spotkaniach?

Warto! Ze względu na tematykę spotkań, wykwalifikowaną kadrę, dostępność spotkań oraz oferowane usługi dodatkowe.

W trakcie spotkań uzyskają Państwo informacje na temat form przemocy, sposobów reagowania na przemoc i zapobiegania przemocy, w tym również aspektów prawnych - praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie w postępowaniu karnym, cywilnym, rodzinnym oraz uprawnieniach socjalnych. W trakcie spotkań poruszone zostaną następujące tematy:

 • pokrzywdzony w procedurze Niebieskie Karty (uprawnienia i obowiązki),
 • art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – sytuacje, kiedy można złożyć wniosek, opłaty od wniosku,
 • główne informacje o możliwościach zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu przygotowawczym i karnym (wyczulenie na obowiązek zawiadamiania organów o zmianie adresu zamieszkania, na zachowanie terminów do wnoszenia środków zaskarżenia),
 • pokrzywdzony jako strona w postępowaniu karnym – dlaczego warto być stroną w postępowaniu przed sądem,
 • środki umożliwiające izolację sprawcy przemocy w rodzinie – do jakich organów można wystąpić o zastosowanie danego środka,
 • pomoc dzieciom – art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konsekwencje jego zastosowania przy szczególnym nacisku na praktyczne stosowanie prawa.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, w trakcie każdego spotkania 1 godzina na koniec spotkania będzie poświęcona udzielaniu indywidualnych, nieodpłatnych, porad przez adwokata lub radcę prawnego tak, by mogli Państwo poruszyć indywidulane sprawy.

W trakcie spotkania zostanie Państwu zagwarantowany nieodpłatny serwis gastronomiczny (kawa powitalna i przerwy kawowe, lunch w formie bufetu obejmujący: zupę oraz danie główne (w tym jedno wegetariańskie), ciasta krojone do wyboru, wodę mineralną gazowaną i niegazowana, soki owocowe dla wszystkich uczestników spotkań oraz dzieci. Przewidziany także został zimny poczęstunek dla dzieci uczestników spotkań w formie kanapek, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, herbaty, soków owocowych, ciasteczek, ciast krojonych; słonych przekąsek: orzeszki, paluszki, mini-krakersy, owoców sezonowych.

W trakcie spotkania zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem/dziećmi – prosimy o zgłaszanie konieczności zapewnienia opieki w trakcie rekrutacji.

Zagwarantowany jest także zwrot kosztu dojazdu na spotkanie, tj. z miejsca zamieszkania na miejsce spotkania i z powrotem w formie przejazdów PKP II klasą, PKS, busami regionalnymi/lokalnymi, – po przedłożeniu biletu, w przypadku dojazdu innym środkiem transportu – rozliczenie następuje do wysokości biletu PKP II klasy.

Zagwarantowane zostaną także materiały szkoleniowe

Uprzejmie prosimy osoby zgłaszające się do udziału w spotkaniach do przekazania informacji o dokonanym zgłoszeniu również jeden z niżej podanych adresów mailowych : Wiecha@ms.gov.pl, Magdalena.Bochinska@ms.gov.pl, Mlewoc@ms.gov.pl lub telefonicznie pod numer (22)23-90-621, (22) 23-90-675.

Mamy nadzieję, że niniejsze spotkania okażą się dla Państwa pomocne.