Aktualności

Dystrybucja ulotek zadedykowanych projektowi

2014-02-20
ulotka_a5-druk-do-druku_page_1.jpg

W lutym br. ruszyła masowa  dystrybucja ulotek zadedykowanych projektowi „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”. W sumie rozpowszechniono ponad 66.000 egzemplarzy ulotek - w sądach – z przeznaczeniem do dalszego rozpowszechnienia przez Zespoły kuratorskiej służby sądowej, w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Z uzyskanych z sądów informacji wynika, że większość ulotek trafiła już do kuratorów z prośbą o wręczanie ich pokrzywdzonym  przy okazji wykonywania czynności w ramach sprawowanych dozorów nad osobami skazanymi za przestępstwo się nad osobami najbliższymi, ewentualnie w ramach nadzoru w rodzinach dotkniętych przemocą.

Ulotka Ulotka (liczba pobrań: 1058)
Format A5