Aktualności

Wizyta studyjna w Oslo

2013-12-07
Oslo
Fot. Anna Wiecha

W dniach 3-6 grudnia 2013 roku przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zaangażowani w realizację projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” brali udział w wizycie studyjnej w Oslo, organizowanej przez Operatora Programu.

W trakcie wizyty uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami właściwych komórek organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego , Ministerstwie ds. Dzieci, Równości i Integracji Społecznej, z przedstawicielami organizacji pozarządowej prowadzącej m.in. poradnictwo i schroniska dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wizyta była okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, informacji o rozwiązaniach obowiązujących w systemie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w obu państwach oraz rozwiązaniach prawnych.