Aktualności

Minister Sprawiedliwości powołał Komitet sterujący

2013-10-01
_MG_0967.jpg

W dniu 24 września 2013 roku Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki podjął decyzję o powołaniu Komitetu sterującego i kierownika dla projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.

1 października 2013 roku zapadła decyzja o powołaniu Zespołu Projektowego.

Kierownikiem Projektu została Anna Wiecha z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

W skład Zespołu Projektowego - poza Kierownikiem - wchodzi 9 osób. Do ich zadań należeć będzie m.in.: zapewnienie płynności finansowania projektu, prowadzenie sprawozdawczości okresowej w ramah projektu, zadania z zakresu zamówień publicznych, wdrażanie planu komunikacji i promocji.