Aktualności

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 roll-upów reklamowych dla projektu dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

2013-10-17
Norway grants

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 roll-upów reklamowych dla projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz przesłanie ofert na załączonym wzorze formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2013 r. do godz. 16.00. na adres e-mail: magdalena.bochinska@ms.gov.pl.

Do oferty należy dołączyć projekty graficzne: loga projektu: „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” oraz wizualizacje roll-upów. Wykonawca może przesłać maksymalnie 3 projekty. Projekty graficzne powinny być przesłane elektronicznie w plikach o rozszerzeniu JPEG oraz PDF w formacie A4.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Bochińska, adres e-mail: magdalena.bochinska@ms.gov.pl, tel.: 22 239 06 31.

Formularz ofertowy Formularz ofertowy (liczba pobrań: 4525)