Aktualności

Konkurs ofert na wykonanie, oznakowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji inaugurującej projekt „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”

2013-10-08
Norway grants

Wykonanie, oznakowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji inaugurującej projekt „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych wskazanych w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia”.

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz przesłanie oferty na załączonych wzorach formularzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2013 r. do godz. 14.00. na adres e-mail: magdalena.bochinska@ms.gov.pl.

Kryterium oceny ofert: 100% cena.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Bochińska, adres e-mail: magdalena.bochinska@ms.gov.pl, tel.: 22 239 06 31.

Oferta Oferta (liczba pobrań: 2352)
Formularz ofertowy Formularz ofertowy (liczba pobrań: 1784)