Aktualności

Podpisanie Porozumienia ws. realizacji projektu

2013-08-28
podpis.jpg

W dniu 28 sierpnia 2013 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Seredyn i Podsekretarz Stanu w   Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn podpisali Porozumienie w sprawie realizacji Projektu predefiniowanego nr 2 „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” w ramach Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

Podpisanie dokumentu pozwoliło na intensywne prace nad realizacją zadań przewidzianych w projekcie.

Porozumienie NMF PL_NO.pdf Porozumienie NMF PL_NO.pdf (liczba pobrań: 588)
Porozumienie w sprawie realizacji Projektu predefiniowanego nr 2 „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, w ramach Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014